La recuperació de la llera del Llobregat a Sant Andreu de la Barca, model d'urbanisme saludable per a l'OMS
© Ajuntament Sant Andreu de la Barca, 2018