Espai fluvial al costat de la CELSA
© Ajuntament Sant Andreu de la Barca, 2018