Primera pàgina del relat de l'excursió de 1883 (Memorias ACEC Vol. 7 (1883))
© Ajuntament Sant Andreu de la Barca, 2018