ORGANS DE GOVERN

Composició d'altres òrgans de govern

L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, a més del Consell Plenari i la Junta de Govern Local del consistori, té els següents òrgans de govern:


  • Tinents d'alcalde.
  • Junta de Portaveus.
  • Comissions informatives i Comissió Especial de Comptes.

Documents relacionats