TRÀMITS

 PREINSCRIPCIONS ESCOLARS 2020-2021 Infantil, Primària i Secundària

OBERT el període de preinscripcions escolars del segon cicle d’infantil, primària i secundària  de manera telemàtica del 13 al 22 de maig i del 19 al 22 de manera presencial amb cita prèvia als centres per casos excepcionals. 
La Generalitat de Catalunya mitjançant l'enllaç http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/ facilita tota la informació per fer el tràmit online. Aquelles famílies que no puguin fer-la online hauran de demanar cita prèvia al centre escolar de primera opció i el centre els hi donarà instruccions.
 
Curs 2020-2021
Es poden matricular al primer curs de segon cicle d'educació infantil els infants que compleixen 3 anys el 2020 (i els més grans que han fet una retenció a la llar d'infants o que tenen un informe d'avaluació psicopedagògica de l'equip d'assessorament psicopedagògic que ho aconsella).
S'han de matricular al primer curs de l'educació primària els que compleixen 6 anys el 2020 (i els d'edat diferent que procedeixen del darrer curs d'educació infantil).
S'han de matricular al primer curs d'educació secundària obligatòria (ESO) els joves que compleixen 12 anys el 2020 (i els d'edat diferent de qui correspon acadèmicament iniciar aquesta etapa).
CALENDARI 
  • Oferta inicial de places escolars: 8 de maig de 2020
  • Presentació de sol·licituds en suport informàtic: del 13 al 22 de maig de 2020
  • Presentació de sol·licituds presencialment amb cita prèvia: del 19 al 22 de maig de 2020
  • Presentació de documentació: fins al 25 de maig de 2020
   
MAPA ZONES ESCOLARS
 Document adjunt senyalitzat amb les 3 àrees  d'influència de primària i secundària. 
* L'escola Àngel Guimerà esta adscrita a l'Institut Sant Andreu.
 
PORTES OBERTES CENTRES 
CAN SALVI: https://agora.xtec.cat/ceipcansalvi/general/portes-obertes-i-preinscripcio/

JJORTIZ: https://agora.xtec.cat/escolaortiz/general/portes-obertes-2-020/

VALL DE PALAU: https://agora.xtec.cat/ceipvallpalau/

JOAN MARAGALL: https://agora.xtec.cat/ceip-jmaragall-santandreu/

ÀNGEL GUIMERÀ: https://agora.xtec.cat/ceip-agsantandreu/portada/anullacio-portes-obertes/

JOSEP PLA: https://agora.xtec.cat/escolajoseppla/revista-portes-obertes-curs-2019-20/

SANT ANDREU: https://agora.xtec.cat/ceipsab/portada/portes-obertes-preinscripcio-2020/

IES MONTSERRAT ROIG: pendent

IES EL PALAU: https://agora.xtec.cat/ieselpalau/?s=portes+obertes

IES SANT ANDREU: https://agora.xtec.cat/inssantandreu/portada/presentacio-de-les-portes-obertes-2020/
 
HORARIS D'ATENCIÓ
Document adjunt on podreu consultar l'horari d'atenció de cada centre escolar de primària i secundària de Sant Andreu de la Barca

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar-ho?

Famílies d'infants nascuts a partir del 2017

Com es fa?

PROCEDIMENT:

Tota la tramitació de preinscripció es fa a través de l'enllaç :

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=20160079072543618:5:::NO:RP,5,10,15,20,25::&cs=3cuzIFbi_8OVm1Q5UyUSte6PZqZs 

Podeu consultar tota la informació :

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/

Important: La sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l'enviament del correu electrònic, amb el resguard i la documentació acreditativa adjunta escanejada o fotografiada al mail del centre del primera opció.

 

Quan es pot sol·licitar?

del 13 al 22 de maig (ambós inclosos)


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Al següent enllaç trobareu la instància genèrica: Accedir a instància genèrica


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Important:
1. La sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l'enviament del correu electrònic, amb el resguard i la documentació acreditativa adjunta escanejada o fotografiada al mail del centre de primera opció.
2. Si l'adreça del DNI coincideix amb el domicili que s'alega NO CAL PRESENTAR CERTIFICAT DE CONVIVÈNCIA*:
*Enllaç de sol·licitud de certificat de convivència en cas de demanar-ho  https://sabarca.cat/tramits/6.
*La documentació a adjuntar al tràmit de volant de convicència ès:
 1. Adjuntar còpia dels DNI/NIE de les persones que viuen al domicili
 2. Adjuntar còpia del Llibre de família
 3. Adjuntar Autorització expressa de totes les persones majors de 18 anys, autoritzant al sol·licitant la petició de volant de convivència a l’Ajuntament (model al tràmit)
3. Els títols de família nombrosa i monoparental que hagin caducat  o caduquin entre l'1 de novembre de 2019 i el 31 de maig del 2020 es prorroguen per 1 any la seva validesa. Per 6 mesos els que caduquin entre l'1 de juny i el 31 d'octubre de 2020.
 4. El DNI o NIE caducat al 2020 serà vàlid fins a final d'any. 


DOCUMENTS ADJUNTS


202003111026_Zones secundària  2019.pdf

202003161126__Planol Escoles Infantil i Primària.pdf

202005121336__enllaç escoles.pdf

202005150955_HORARIS atenció.pdf


NORMATIVA


http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/normativa/

 

 

 


MÉS INFORMACIÓ


Preu

No te


Terminis

Segons calendari