TRÀMITS

 Preinscripcions Escoles Bressol Municipals del 19 al 26 de maig

** LLISTES D'ASSIGNACIONS PENJADES (doc adjunt)**

 

Resulat del sorteig : número 66
 

CALENDARI MODIFICAT

 PUBLICACIÓ DE L’OFERTA INICIAL  13 de maig de 2020

 PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS Del 19 al 26 de maig de 2020(ambdós inclosos)

 PUBLICACIÓ DE L’OFERTA DEFINITIVA, SI S’ESCAU  8 de juliol de 2020

 PUBLICACIÓ DE LES LLISTES AMB EL BAREM PROVISIONAL 3 de juny de 2020

 RECLAMACIONS A LES LLISTES DEL BAREM  4,5 i 8 de juny de 2020

 PUBLICACIÓ LLISTES BAREMADES DEFINITIVES  10 de juny de 2020

 SORTEIG  11 de juny de 2020

 LLISTAT ALUMNES ADMESOS  8 de juliol de 2020

 *PERÍODE DE MATRICULACIÓ   Del 9 al 22 de juny de 2020

 *La matrícula s'ha de formalitzar  telematicament  el centre educatiu on s'hagi obtingut plaça. La direcció es posarà en contacte amb vosaltres

 

PORTES OBERTES

EBM Casa Pedemonte : https://www.youtube.com/watch?v=KEz-Is9PCI4

EBM el Trenet : https://youtu.be/BXrvxqxg3X4

EBM el Cavallet : https://youtu.be/lW_VSQYgHNo

 

En cas de necessitar ampliar la informació de les portes obertes, concretar aspectes del projecte educatiu i del funcionament del centre, us podeu adreçar als següents telèfons:

EBM Casa Pedemonte_ 611 439 785

EBM el Trenet _ 636 876 818

EBM el Cavallet _ 611 137 353

Del 19 al 26 de maig estarà obert el període de preinscripcions per les Escoles Bressol Municipals per la primera etapa d'educació infantil, de 0 a 3 anys. Podran  preinscriure’s infants nascuts l’any 2018, l’any 2019 i els nascuts l’any 2020 que  a data 1 de setembre de 2020 tinguin les 16 setmanes complertes. Aquest tràmit serà íntegrament online. Es donarà suport via telefònica i/o mail a totes aquelles famílies que tinguin dificultats per dur-la a terme.

La sol·licitud de preinscripció s'ha de presentar per internet a través del formulari de la Seu Electrònica, disponible més avall (document adjunt explicatiu de com fer la preinscripció pas a pas).

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar-ho?

Pare/mare, tutor/a, guardador/a de fet de l'infant

Com es fa?

*Les places oferides actualment, es podrien veure modificades en funció de les instruccions de la Generalitat de Catalunya davant la situació de la pandèmia

2-TRÀMIT MATRICULACIONS ONLINE A L'ESCOLA ASSIGNADA

La matrícula s'ha de formalitzar  telematicament  el centre educatiu on s'hagi obtingut plaça. La direcció es posarà en contacte amb vosaltres. La documentació a presentar telematicament a l'escola bressol assignada :

 1. DNI 
 2. Llibre de familia
 3. Targeta sanitària
 4. Targeta de vacunacions
 5. Número de compte bancari
 
1- TRÀMIT PREINSCRIPCIÓ INTEGRAMENT ONLINE –  com fer el tràmit pas a pas al document adjunt
 1. Descarregar-se la sol·licitud de preinscripció a EBM adjunta
 2. Emplenar-la i guardar-la.
 3. Iniciar instància electrònica a l’enllaç https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/Tramites/40EE3C1A3E7D458193319C8B8B4563CB.asp?codent=576
 4. Emplenar i adjuntar la sol·licitud de preinscripció a EBM que prèviament hem emplenat.
 5. Revisar l’apartat documentació per si cal adjuntar algun altre document (en cas de no autoritzar a consulta o en altres casos detallats a l’apartat Documentació)
 6. Finalitzar el tràmit

-Excepcionalment les persones que no puguin fer la sol·licitud per internet ho podran fer presencialment demanant CITA PRÈVIA al correu: ensenyament@sabarca.cat

 

L'Oficina Municipal d'Escolarització de l'Ajuntament ofereix assistència telefònica i/o per correu electrònic alhora de presentar la preinscripció.

Totes aquelles famílies que tinguin consultes  i /o dificultats per presentar la sol·licitud poden trucar al telèfon 900151976 o escriure un correu electrònic a ensenyament@sabarca.cat.

Totes les llistes d’admesos , exclosos etc.. es publicaran al web de l’ajuntament de manera anonimitzada per tal de complir amb la Llei protecció de dades.

Davant la situació d'emergència sanitària originada pel Covid-19 l'oferta, així com les places assignades es poden veure modificades en funció de les instruccions que les autoritats  determinin per l'inici del curs 2020-2021

Quan es pot sol·licitar?

del 19 al 26 de maig


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Al següent enllaç trobareu la instància genèrica: Accedir a instància genèrica


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


En tots els casos, caldrà presentar via instància electrònica  la sol·licitud de preinscripció autoritzant la consulta d’informació.

En cas de no autoritzar la consulta d’informació caldrà adjuntar tota la documentació a la instància electrònica (consultar apartat Normativa)

En cas que s’al·legui el domicili laboral (treballar a Sant Andreu de la Barca), s’haurà d’adjuntar a la sol·licitud el contracte laboral o un certificat laboral emès a tal efecte.

En cas de no estar empadronat a Sant Andreu de la Barca, serà necessari adjuntar a la sol·licitud el llibre de família.

 


DOCUMENTS ADJUNTS


202005081830__ORDENANCES FISCALS ESCOLES BRESSOL.pdf

202005131158__TARIFES.pdf

202005131800_OFERTA PLACES VACANTS ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS.pdf

202005131808_Calendari de preinscripció i matrícula.pdf

202005182204_pas a pas preinscripcio.pdf

202005182222_INSTÀNCIA PREINSCRIPCIÓ EBM EDITABLE.pdf

202006031103_Llistes amb el barem provisional.pdf

202006040951_alumnes x aules.pdf

202006101045_LLISTES DEFINITIVES.pdf

202006101316_explicació baremades definitives i sorteig versió definitiva.pdf

202007081338_LLISTES ASSIGNACIONS EBM.pdf

202007081349_OFERTA DEFINITIVA DE PLACES I VACANTS ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS.pdf


NORMATIVA


1. Ordenança municipal núm. 33 (document adjunt)

 

2. CRITERIS DE BAREMACIÓ DE CARÀCTER GENERAL

- Quan l’alumne/a té germans/es escolaritzats/es a alguna de les escoles bressol municipals o pare, mare, tutor/a, guardador/a de fet que hi treballin en algun d’aquests centres en el moment que es presenta la preinscripció: 40 punts

- Domicili familiar de l’alumne o alumna: Quan el domicili familiar de la persona sol·licitant està ubicat a Sant Andreu de la Barca. 30 punts

- Domicili laboral: Quan el lloc de treball del pare, mare, tutor/a, guardador/a de fet està dins l’àrea territorial de Sant Andreu de la Barca, si s’al·lega domicili fora del Municipi.   20 punts

- Circumstàncies econòmiques especials: Quan el pare, mare, tutor/a, guardador/a de fet siguin beneficiaris/es de la prestació econòmica de renda garantida de ciutadania.  10 punts

- Discapacitat en l’alumne/a, germans, pare, mare, tutor/a, guardador/a de fet: Quan l’alumne/a, el pare, la mare, el tutor/a, guardador/a de fet, un germà o germana de l’alumne/a acreditin una discapacitat i gual o superior al 33%: 10 punts

3.  CRITERIS DE BAREMACIÓ DE CARÀCTER COMPLEMENTARI

 - Condició legal de família nombrosa o monoparental: 15 punts

- Alumnat que tingui en el moment de formalitzar la preinscripció, un germà/na nascut/da l’any 2020, 2019, o 2018: 5 punts

- Situació de vulnerabilitat social amb informe de Serveis Socials de Sant Andreu de la Barca: 5 punts


MÉS INFORMACIÓ


Preu

Tarifes document adjunt


Terminis

segons calendari adjunt