TRÀMITS

Subvencions per a Projectes Culturals per a l'any 2020

La Regidoria de Cultura i Joventut, entre altres objectius, promociona l’associacionisme, fomenta els valors socials i culturals i noves formes de participació, per tal motiu possa en marxa les  subvencions per a Projectes Culturals per a l'any 2020, destinat a les entiats sense ànim de lucre de caràcter local, supramunicipal i persones físiques, per realitzar activitats de caràcter cultural, social, artístic o educatiu, amb especial projecció a Sant Andreu de la Barca. 


Subvencions per participants a la Cavalcada de Reis de 2021

Constitueix l’objecte d’aquesta subvenció la decoració i adequació de carrosses participants a la cavalcada de reis, organitzada per l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca el 5 de gener corresponent a l’any següent al de la seva convocatòria, sempre que es reuneixin les condicions i els requisits establerts en les presents bases.

La finalitat d'aquestes subvencions és contribuir a la decoració de les carrosses, dels elements d’atrezzo i del vestuari i maquillatge de la comparsa que acompanya al conjunt de la plataforma participant en la cavalcada de reis.