TRÀMITS

 Teleassistència per a dones víctimes de violència de gènere

DESCRIPCIÓ


Consisteix en un telèfon mòbil conectat a una central d’emergència que ofereix suport i protecció per a les dones amb ordre judicial de protecció o d’allunyament. Disposa de dispositiu de localització per GPS.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar-ho?

- No conviure amb la persona o persones que les hagin sotmès a maltractament. - Comptar amb una ordre de protecció i/o mesures d’allunyament , sempre que el jutge que les va emetre no consideri contraproduent aquesta mena de servei per a la seguretat de la usuària.

Com es fa?

Per telèfon

Número: 93 635 64 02
Horari d'atenció telefònica: Dies feiners, de 9:00 a 14:00 hores i dijous feiners (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre), de 16:00 a 19:00 hores.

 

Presencialment

Ubicació: Plaça de l’Ajuntament, 1, 2a planta
Horari:  Dies feiners, de 9:00 a 14:00 hores i dijous feiners (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre), de 16:00 a 19:00 hores.


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment.


FORMES DE TRAMITACIÓPresencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Ordre judicial de protecció.MÉS INFORMACIÓ


Qui ho resol i quin és el termini de resolució

--


Preu

Gratuït.


NORMATIVA


Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Ordre judicial de protecció.


DOCUMENTS ADJUNTS


No hi ha documents annexats.