Formació i Feina

Club de feina

Les persones que ja són usuàries del Servei Local d'Ocupació disposen d'aquest espai, dotat amb els recursos tècnics i materials necessaris per a la recerca activa d'ocupació, per a la qual poden comptar amb l'ajut d'una tècnica d'orientació. Disposen d'un Aula Oberta d'Internet, on poden fer servir ordinadors per a la mateix finalitat.

El Club de la Feina i l'Aula Oberta d'Internet funcionen els dilluns de 9.30 h. a 12.00 h.

Places limitades, demanda concreta i cita prèvia per telèfon (93635 64 00 – Ext. 700 Escoles Velle) o a través de mail (escolesvelles@sabarca.cat).

Recurs eina symbaloo https://www.symbaloo.com/mix/escolesvelles.  És una eina que recull diferents recursos interessants per a persones que estan fent cerca de feina i/o formació.

Si vol rebrer informació, fer consultes o rebre oreientació enviar un correo electrònic a l'adreça electrònica:  escolesvelles@sabarca.cat

Formació

FORMACIÓ PER LA RECERCA DE FEINA I MILLORA DE COMPETENCIES. A través de l'acord de  Barcelona Activa  amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona posem al teu abast una oferta formativa on line, amb més de 25 cursos, per a la millora de la teva ocupabilitat .

a) L'actual catàleg el teniu en aquest enllaç. Les noves càpsules formatives són les següents:    

 1. Com afrontar les entrevistes per videoconferència
 2. Reclutament i selecció de persones en l’era de la web 4.0
 3. Elevator pitch: la teva presentació professional
 4. Marca personal: la teva empremta professional

b) Cercadors de formacions

 

PFI (Programa de Formació i Inserció)

Proporcionem a joves que no han obtingut el graduat en ESO unes competències bàsiques professionals i personals per afavorir la seva inserció laboral.

Més informació a  PFI PFI.

 

Formació ocupacional. Certificats de professionalitat

Accions de formació adreçades a treballadors/es en situació d’atur, amb l’objectiu de facilitar l’adquisició de competències professionals requerides per l’exercici d’una ocupació.

Més informació a formació professional.

Informarem cursos nous, per inscriure's a llista: escolesvelles@sabarca.cat

 

Formació especialitzada:

Formem en aspectes concrets necessaris per a la millora de l'ocupabilitat (Actic, píndoles d'idiomes...).

 • Actic: som centre col·laborador de l'acTIC, certificació oficial acreditativa de la competència digital (Generalitat), que pot facilitar l'obtenció d'una feina o la promoció professional.

Et pots treure l’acTIC a Escoles Velles (si estàs a l’atur, de manera gratuïta), mitjançant una prova per ordinador.

La sol·licitud i l’obtenció del certificat es pot fer en qualsevol moment. Inscripció i calendari: acticweb.gencat.cat 

Cada any fem cursos per preparar l’obtenció del certificat, tant de nivell bàsic com mig (dates a concretar).

Més informació a  ACTIC.

 

Habilitats personals:

Complementem els programes de formació amb tècniques per a la adquisició més eficaç d’habilitats centrals, útils per a una millor formació i inserció laboral (coaching, PNL...).

 

Formació continua:

Col·laboració amb entitats (AEBALL...) per formar a treballadors i treballadores en actiu.

 

Mes informació a escolesvelles@sabarca.cat o al telèfon 93.635.64.00 (ext. 700)

Borsa de treball

Posem en contacte a les empreses que sol.liciten treballadors/es per cobrir llocs de feina i als demandants d´ocupació apuntats al servei d ' Ocupacio d´Escoles Velles.

Sóc una empresa i necessito gestionar una ofera de treball per la meva empresa. Més informació a l' enllaç

 Sóc una persona treballadora que estic fent recerca de feina perquè no tinc feina o bé perque vull millorar.  Més informació a l'enllaç:

SI ESTA INTERRESSAT EN  INSCRIURE'T A LA BORSA DE TREBALL:  Contacta amb el Servei Local d’Ocupació d'Escoles Velles (escolesvelles@sabarca.cat; 936356400, ext 700) per a inscripció a Sessió d’acollida presencial + posterior entrevista ocupacional.

La documentació que s’ha d’aportar a l’entrevista ocupacional (no aportar-la a la sessió d’acollida) és:

 • DNI Original
 • Diplomes, títols, certificats d’assistència d’estudis reglats i no reglats (originals)
 • Carnets professionals (originals)
 • DARDO (si se’n disposa)
 • Currículum vitae
 • ***IMPRESCINDIBLE!*** Informe vida laboral. Vols obtenir-la? Clica aquí

 

Podeu consultar les ofertes  vigent a l´aplicatiu  xaloc

 

Plans d'Ocupació

Són programes de contractacó temporal de treballadors/es per a la realització d´obres i serveis d´interes general i social . El Servei d´Ocupació de Catalunya, així com l´AMB ( Area Metropolitana de Barcelona)  la Diptuació de Barcelona i l´Ajuntament de Sant Andreu de la Barca subvenciona el cost salarial i de Seguretat Social dels contractes.

Carta de serveis d' Escoles Velles

L’abast del nostre sistema de gestió de qualitat ISO 9001:2015

L’abast del Sistema de Gestió de la Qualitat (SGQ) comprèn:

 • Gestió i implantacio de cursos de formació ocupaiconal i reciclatge
 • Unitat d'ocupació i inserció
 • Servei d'autoocupació

 

La nostra política de qualitat

El Sistema de Gestió de la Qualitat (SGQ), certificat d’acord amb la normativa de qualitat ISO 9001:2015, és la eina que, integrada en les nostres tasques diàries, ens permet assolir la satisfacció de les necessitats i expectatives de les nostres persones i empreses usuàries i de totes les parts interessades (ciutadania, entitats...)

El SGQ ens permet gestionar els riscos i les oportunitats per assegurar una millora contínua, amb indicadors que es revisen anualment, objectius periòdics mesurables i procediments que es modifiquen d’acord als canvis produïts en l’entorn o a les necessitats dels usuaris. Escoles Velles també està compromesa amb el compliment dels requisits que l’hi siguin aplicables (tant els legals como proporcionats pels usuaris o altres parts interessades).

Darrera dels serveis hi ha persones, tot un cos tècnic i administratiu que conforma el nostre equip, la implicació i compromís del qual és clau per al bon funcionament del sistema. La direcció vetlla pel compliment de la política de qualitat, posant a l’abast de l’equip la formació i la informació necessàries, i establint directrius que permeten orientar i prestar els nostres serveis amb el valor afegit de la millora contínua.

Els nostres objectius es vinculen amb els compromisos amb les persones i empreses usuàries que a continuació es mostren.

Els nostres compromisos amb les persones i empreses usuàries

 

Compromisos Generals

Treballem amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat i la competitivitat dels nostres usuaris, amb una àmplia visió de servei al ciutadà, com a servei públic que som, i amb una utilització eficient i racional dels recursos de què disposem.

Les nostres línies estratègiques d’actuació són:

 

 1. Millora del funcionament del Sistema de Gestió de Qualitat, per assolir l’excel·lència en els serveis d’acord a la nostra política de qualitat 
 2. Millora de la informació sobre els serveis d’Escoles Velles, i dels serveis mateixos, a les empreses del municipi 
 3. Millora dels serveis a les persones usuàries

 

Els nostres compromisos respecte als diferents serveis es detallen a continuació.

Els nostres serveis d’orientació laboral

Gestió de la demanda i de l’oferta

Orientem a les persones que cerquen feina o volem millorar la seva ocupació.

Atenció a les empreses que necessiten cobrir llocs de treball

Mou-te per l’ocupació

Dotem a joves de educació secundària dels coneixements i eines necessaris per orientar el seu futur professional en funció de les seves aptituds, actituds i valors.

Club de la feina

Disposem d’ aquest espai, dotat amb els recursos tècnics i materials necessaris per a la recerca activa d’ocupació per part dels usuaris.

Els nostres serveis de formació

Formació ocupacional

Accions de formació adreçades a treballadors/es en situació d’atur, amb l’objectiu de facilitar l’adquisició de competències professionals requerides per l’exercici d’una ocupació.

Formació especialitzada

Formem en aspectes concrets necessaris per a la millora de l'ocupabilitat (Actic, Internet, idiomes, competències transversals, ...)

PFI (Programa de Formació i Inserció)

Proporcionem a joves que no han obtingut el graduat en ESO unes competències bàsiques professionals i personals per afavorir la seva inserció laboral.

Els nostres serveis d’empresa i comerç

Acompanyament a emprenedor@s

Orientem, informem, assessorem i acompanyem a emprenedors i emprenedores en la posada en marxa del seu projecte empresarial

Jornades, seminaris, cursos...

Per dinamitzar l'esperit emprenedor i formar a les persones emprenedores i PIMEs

Comerç

Treballem pel desenvolupament comercial de la ciutat, col·laborant amb el comerç local i organitzant campanyes i fires

Comerç

Treballem pel desenvolupament comercial de la ciutat, col·laborant amb el comerç local i organitzant campanyes i fires

Indústria

Fem prospecció i contacte directe amb les empreses per atendre les necessitats del sector i afavorir el desenvolupament industrial, alhora que facilitem l’accés a programes de consolidació i creixement empresarial

Mercat no sedentari

Gestió del mercat de venda no sedentari del municipi

Turisme

Promoció de la localitat i de la comarca del Baix Llobregat com destins turístics, i de les empreses locals relacionades amb el sector

Regidoria de Promoció Econòmica.  Regidoria d’Indústria i Comerç.

Àrea de Desenvolupament Econòmic de la Ciutat - Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

 

La nostra feina és la promoció econòmica local, estimulant la creació d’ocupació i augmentant la competitivitat del teixit industrial i comercial.

 

Els objectius generals de les Regidories / Area  són:

- Satisfer les necessitats i expectatives dels nostres usuaris i usuàries

- Oferir un servei més eficaç

- Utilitzar els nostres recursos de forma racional i eficient

 

Els serveis de l’Àrea estan estructurats en dos àmbits, les funcions bàsiques dels quals són:

 

Servei d’Ocupació i Formació

- Orientació i inserció laboral: Servei local d'ocupació (borsa de treball)

- Formació ocupacional i continua tant a demandants d’ocupació com a treballadors en actiu

- Ocupació en obres i serveis de caràcter públic i benefici comunitari

 

Servei de Foment d’Activitats Econòmiques

- Desenvolupament comercial de la ciutat

- Atenció a l’emprenedor local i Servei d’autoempresa

- Facilitació de serveis, generals i avançats, a les empreses

 

A més, puntualment es realitzen seminaris, jornades i altres activitats relacionades amb el món econòmic local, d’interès per treballadors, empresaris i comerciants.

 

On som i com contactar

La seu de les regidories es troba a l'edifici conegut com Escoles Velles, a la carretera de Barcelona, 1 (08760 Sant Andreu de la Barca).

 

93 635 64 00

escolesvelles@sabarca.cat

facebook.com/EscolesVellesSAB

CONSELLS PER FER UN BON CURRICULUM VITAE

Descripció d´una sèrie de consell per fer una bon curriculumm vitae per presentar a ofertes d´ocupació

Descarregar: CONSELLS PER FER UN BON CURRICULUM VITAE

ACTIVITATS DE FORMACIÓ ON LINE PER LA RECERCA DE FEINA I MILLORA DE COMPETÈNCIES

 

 Sèrie dactivitats de formació online per la recerca de feina i millora de competències.

Descarregar: ACTIVITATS DE FORMACIÓ ON LINE PER LA RECERCA DE FEINA I MILLORA DE COMPETÈNCIES

Foto edifici de l'equipament: Escoles Velles

Escoles Velles


Carretera de Barcelona, 1
EscolesVelles@sabarca.cat
936 356 407 | Fax 938 326 997
Dilluns a divendres 09:00-14:00 h.
Ubicació
Pàgina web