Formació i Feina

 • Les persones que ja són usuàries del Servei Local d'Ocupació disposen d'aquest espai, dotat amb els recursos tècnics i materials necessaris per a la recerca activa d'ocupació, per a la qual poden comptar amb l'ajut d'una tècnica d'orientació. Disposen d'un Aula Oberta d'Internet, on poden fer servir ordinadors per a la mateix finalitat.

  El Club de la Feina i l'Aula Oberta d'Internet funcionen els dilluns de 9.30 a 13.30 h..

  Places limitades, demanda concreta i cita prèvia per telèfon o mail.

   

  Recurs eina symbaloo    https://www.symbaloo.com/mix/escolesvelles

  Si vol rebrer informació, fer consultes o rebre oreientació enviar un correo electrònic a l´adreça electrònica:  escolesvelles@sabarca.cat

 • Tans si et trobes a l´atur com si estas treballant t´ofereim una àmplia oferta formativa per continuar ampliant els teus coneixements des de casa.  Podras millorar el teu perfil professional , entrenar la teva cera de feina o posar-te al dia en les últimes tendències.

  Hem elaborat una àmplia selecció de recursos per a que us pugueu formar des de casa en qualsevol tema que us interessi i sigui quina sigui la vostra situació actual.

  Hem fet una classificació per categories que no és excloent, és a dir que, per exemple, podeu trobar “formació per a la millora professional” a la categoria “Recursos de formació general i MOOC”. Busqueu fins que trobeu la formació que us interessa!

  FORMA' T DES DE CASA   fes un click en aquest enllaç   j.mp/teleformació

  FORMACIÓ PER LA RECERCA DE FEINA I MILLORA DE COMPETENCIES. A través de l'acord de  Barcelona Activa  amb l' Area Metropolitana de Barcelona posem al teu abast una oferta formativa on line, amb més de 25 cursos, per a la millora de la teva ocupabilitat fes un click en aquesta adreça :   https://sabarca.cat/recursos/documentacio_temes/formacio-i-feina/20201019133737_Activitats_online_Indexacio.pdf

   

 • Gestió de  l´oferta

  Posem en contacte a les empress que sol.liciten treballadors/es per cobrir llocs de feina i als demandants d´ocupació apuntats al servei d ' Ocupacio d´Escoles Velles.

  Soc una empresa i necessito gestionar una ofera de treball per la meva empresa més informació a l'  enllaç

  Soc un treballador/a que estic fent recerca de feina perque no tinc feina o bé perque vull millorar  més informació a l'enllaç

  Podeu consultar les ofertes  vigent a l´aplicatiu  xaloc

  Plans d´Ocupació

  Són programes de contractacó temporal de treballadors/es per a la realització d´obres i serveis d´interes general i social . El Servei d´Ocupació de Catalunya, així com l´AMB ( Area Metropolitana de Barcelona)  la Diptuació de Barcelona i l´Ajuntament de Sant Andreu de la Barca subvenciona el cost salarial i de Seguretat Social dels contractes.

   

 •  PFI (Programa de Formació i Inserció)

  Proporcionem a joves que no han obtingut el graduat en ESO unes competències bàsiques professionals i personals per afavorir la seva inserció labora

  Més informació a  PFI PFI

  • Formació ocupacional. Certificats de professionalitat

  Accions de formació adreçades a treballadors/es en situació d’atur, amb l’objectiu de facilitar l’adquisició de competències professionals requerides per l’exercici d’una ocupació

  Més informació a formació professional

  • Formació especialitzada

  Formem en aspectes concrets necessaris per a la millora de l'ocupabilitat (Actic, píndoles d'idiomes...)

  • Actic: som centre col·laborador de l'acTIC, certificació oficial acreditativa de la competència digital (Generalitat), que pot facilitar l'obtenció d'una feina o la promoció professional.

  Et pots treure l’acTIC a Escoles Velles (si estàs a l’atur, de manera gratuïta), mitjançant una prova per ordinador

  La sol·licitud i l’obtenció del certificat es pot fer en qualsevol moment. Inscripció i calendari: acticweb.gencat.cat 

  ada any fem cursos per preparar l’obtenció del certificat, tant de nivell bàsic com mig (dates a concretar)

  Més informació a  ACTIC

  Habilitats personals

   

  Complementem els programes de formació amb tècniques per a la adquisició més eficaç d’habilitats centrals, útils per a una millor formació i inserció laboral (coaching, PNL...)

  • Formació continua

  Col·laboració amb entitats (AEBALL...) per formar a treballadors i treballadores en actiu.

  Mes informació a  escolesvelles@sabarca.cat o telefon 936356400

 • L’abast del nostre sistema de gestió de qualitat ISO 9001:2015

  L’abast del Sistema de Gestió de la Qualitat (SGQ) comprèn:

   

  • Gestió i implantacio de cursos de formació ocupaiconal i reciclatge
  • Unitat d'ocupació i inserció
  • Servei d'autoocupació

  La nostra política de qualitat

  El Sistema de Gestió de la Qualitat (SGQ), certificat d’acord amb la normativa de qualitat ISO 9001:2015, és la eina que, integrada en les nostres tasques diàries, ens permet assolir la satisfacció de les necessitats i expectatives de les nostres persones i empreses usuàries i de totes les parts interessades (ciutadania, entitats...)

  El SGQ ens permet gestionar els riscos i les oportunitats per assegurar una millora contínua, amb indicadors que es revisen anualment, objectius periòdics mesurables i procediments que es modifiquen d’acord als canvis produïts en l’entorn o a les necessitats dels usuaris. Escoles Velles també està compromesa amb el compliment dels requisits que l’hi siguin aplicables (tant els legals como proporcionats pels usuaris o altres parts interessades).

  Darrera dels serveis hi ha persones, tot un cos tècnic i administratiu que conforma el nostre equip, la implicació i compromís del qual és clau per al bon funcionament del sistema. La direcció vetlla pel compliment de la política de qualitat, posant a l’abast de l’equip la formació i la informació necessàries, i establint directrius que permeten orientar i prestar els nostres serveis amb el valor afegit de la millora contínua.

  Els nostres objectius es vinculen amb els compromisos amb les persones i empreses usuàries que a continuació es mostren.

  Els nostres compromisos amb les persones i empreses usuàries

   

  Compromisos Generals

  Treballem amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat i la competitivitat dels nostres usuaris, amb una àmplia visió de servei al ciutadà, com a servei públic que som, i amb una utilització eficient i racional dels recursos de què disposem.

  Les nostres línies estratègiques d’actuació són:

   

  1. Millora del funcionament del Sistema de Gestió de Qualitat, per assolir l’excel·lència en els serveis d’acord a la nostra política de qualitat 
  2. Millora de la informació sobre els serveis d’Escoles Velles, i dels serveis mateixos, a les empreses del municipi 
  3. Millora dels serveis a les persones usuàries

   

  Els nostres compromisos respecte als diferents serveis es detallen a continuació.

  Els nostres serveis d’orientació laboral

  Gestió de la demanda i de l’oferta

  Orientem a les persones que cerquen feina o volem millorar la seva ocupació.

  Atenció a les empreses que necessiten cobrir llocs de treball

  Mou-te per l’ocupació

  Dotem a joves de educació secundària dels coneixements i eines necessaris per orientar el seu futur professional en funció de les seves aptituds, actituds i valors.

  Club de la feina

  Disposem d’ aquest espai, dotat amb els recursos tècnics i materials necessaris per a la recerca activa d’ocupació per part dels usuaris.

  Els nostres serveis de formació

  Formació ocupacional

  Accions de formació adreçades a treballadors/es en situació d’atur, amb l’objectiu de facilitar l’adquisició de competències professionals requerides per l’exercici d’una ocupació.

  Formació especialitzada

  Formem en aspectes concrets necessaris per a la millora de l'ocupabilitat (Actic, Internet, idiomes, competències transversals, ...)

  PFI (Programa de Formació i Inserció)

  Proporcionem a joves que no han obtingut el graduat en ESO unes competències bàsiques professionals i personals per afavorir la seva inserció laboral.

  Els nostres serveis d’empresa i comerç

  Acompanyament a emprenedor@s

  Orientem, informem, assessorem i acompanyem a emprenedors i emprenedores en la posada en marxa del seu projecte empresarial

  Jornades, seminaris, cursos...

  Per dinamitzar l'esperit emprenedor i formar a les persones emprenedores i PIMEs

  Comerç

  Treballem pel desenvolupament comercial de la ciutat, col·laborant amb el comerç local i organitzant campanyes i fires

  Comerç

  Treballem pel desenvolupament comercial de la ciutat, col·laborant amb el comerç local i organitzant campanyes i fires

  Indústria

  Fem prospecció i contacte directe amb les empreses per atendre les necessitats del sector i afavorir el desenvolupament industrial, alhora que facilitem l’accés a programes de consolidació i creixement empresarial

  Mercat no sedentari

  Gestió del mercat de venda no sedentari del municipi

  Turisme

  Promoció de la localitat i de la comarca del Baix Llobregat com destins turístics, i de les empreses locals relacionades amb el sector

  Regidoria de Promoció Econòmica.  Regidoria d’Indústria i Comerç.

  Àrea de Desenvolupament Econòmic de la Ciutat - Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

   

  La nostra feina és la promoció econòmica local, estimulant la creació d’ocupació i augmentant la competitivitat del teixit industrial i comercial.

   

  Els objectius generals de les Regidories / Area  són:

  - Satisfer les necessitats i expectatives dels nostres usuaris i usuàries

  - Oferir un servei més eficaç

  - Utilitzar els nostres recursos de forma racional i eficient

   

  Els serveis de l’Àrea estan estructurats en dos àmbits, les funcions bàsiques dels quals són:

   

  Servei d’Ocupació i Formació

  - Orientació i inserció laboral: Servei local d'ocupació (borsa de treball)

  - Formació ocupacional i continua tant a demandants d’ocupació com a treballadors en actiu

  - Ocupació en obres i serveis de caràcter públic i benefici comunitari

   

  Servei de Foment d’Activitats Econòmiques

  - Desenvolupament comercial de la ciutat

  - Atenció a l’emprenedor local i Servei d’autoempresa

  - Facilitació de serveis, generals i avançats, a les empreses

   

  A més, puntualment es realitzen seminaris, jornades i altres activitats relacionades amb el món econòmic local, d’interès per treballadors, empresaris i comerciants.

   

  On som i com contactar

  La seu de les regidories es troba a l'edifici conegut com Escoles Velles, a la carretera de Barcelona, 1 (08760 Sant Andreu de la Barca).

   

  93 635 64 00

  escolesvelles@sabarca.cat

  facebook.com/EscolesVellesSAB

Foto edifici de l'equipament: Escoles Velles

Escoles Velles


Carretera de Barcelona, 1
EscolesVelles@sabarca.cat
936 356 407 | Fax 938 326 997
Dilluns a divendres 09:00-14:00 h.
Ubicació
Pàgina web