Regidories de Barri

Més a prop que mai

Què són les Regidories de Barri?


Una nova figura que pretén ser un referent de l’Ajuntament que acompanya els veïns i les veïnes, un pas ferm i endavant perquè Sant Andreu de la Barca tingui un govern de proximitat compromès a acostar-se i escoltar les persones. Els vuit barris del municipi tindran un regidor o regidora de referència que serà un dels enllaços del govern amb els santandreuencs i les santandreuenques.

Descripció i funcionament


Els vuit regidors i regidores es desplaçaran periòdicament als respectius barris per atendre la ciutadania en el seu entorn més immediat, recollir les seves inquietuds, queixes i suggeriments i traslladar-ho a l’equip de govern per al seu posterior tractament i presa de decisions.


Els principals objectius que el govern de la ciutat vol assolir amb la creació d’aquesta figura es poden concentrar en quatre:

  1. Millorar la comunicació entre els veïns i les veïnes i l’Ajuntament, apropant el govern municipal al ciutadà.
  2. Millorar l’eficàcia i l’eficiència de la gestió municipal amb la col·laboració de la ciutadania.
  3. Augmentar la participació ciutadana en la planificació i gestió municipal.
  4. Augmentar el sentiment de pertinença i generar complicitat entre les veïnes i els veïns, afavorint la cohesió social, sobretot d’aquelles persones que no participen habitualment de la vida associativa.

Els Regidors i Regidores de Barri seran les persones de referència del govern en el territori i les seves principals funcions són:

  • Conèixer de primera mà la situació del barri en temes de manteniment de l’espai públic, neteja, equipaments i serveis i també tots aquells que els santandreuencs i les santandreuenques li transmetin.
  • Participar activament en els projectes del seu àmbit territorial.
  • Transmetre la informació obtinguda al departament municipal que pertoqui.
  • Atendre i gestionar, amb el suport tècnic pertinent, les demandes i queixes que provinguin de la ciutadania del territori.
  • Representar el barri en actes institucionals.

El funcionament de les Regidories de Barri serà el següent: de manera periòdica els regidors i regidores es desplaçaran als respectius barris per atendre la ciutadania a hores convingudes en equipaments municipals i comunitaris. També es faran visites als comerços, entitats i associacions, i a domicilis particulars si així ho sol·liciten els veïns i veïnes.


Cada tres mesos es convocarà una Trobada Oberta de Barri per fer un seguiment dels projectes, accions i actuacions que impulsa el govern i escoltar la ciutadania que hi assisteixi.

A què barri pertany cada regidor?

A continuació mostrem tota la informació respecte a cada regidor associat a un barri:


Eunice Martín i Carceles
Eunice Martín
La Solana

Local: AAVV La Solana
Carrer: Sant Felip Neri, 18 (local)
Període: Primers dimecres de mes
Horari: 11h - 13h / 17h - 19h
Contacte: emartin@sabarca.cat

Joan Jansana i Puerta
Joan Jansana
Nucli Antic

Local: Centre de Recursos Associatius
Carrer: Plaça Anselm Clavé
Període: Segons dimecres de mes
Horari: 11h - 13h / 17h - 19h
Contacte: jjansana@sabarca.cat

Anna Serra i Àlvarez
Anna Serra
Can Prats

Local: Edifici L'11
Carrer: Bonaventura Pedemonte, 25
Període: Primers dimarts de mes
Horari: 11h - 13h / 17h - 19h
Contacte: aserra@sabarca.cat

Xavier Vila i Ratés
Xavier Vila
Pla de l’Estació

Local: Centre Cívic La Unión
Carrer: Verge del Carme, 6
Període: Primers dijous de mes
Horari: 11h - 13h / 17h - 19h
Contacte: xvila@sabarca.cat

Andreu Mitjans i Rius
Andreu Mitjans
El Palau

Local: Centre Cívic del Palau
Carrer: Camí Vell del Palau, 11
Període: Primers dijous de mes
Horari: 11h - 13h / 17h - 19h
Contacte: amitjans@sabarca.cat

Isabel Rosa Marcos Crego
Isabel Marcos
La Plana

Local: AAVV La Plana
Carrer: Carrer Garraf, s/n
Període: Tercers dimecres de mes
Horari: 11h - 13h / 17h - 19h
Contacte: irmarcos@sabarca.cat

Mònica Julià i Sotelo
Mònica Julià
La Colònia

Local: Caserna AAVV La Colònia
Carrer: Parc de la Colònia del Palau
Període: Primers dimarts de mes
Horari: 11h - 13h / 17h - 19h
Contacte: mjulias@sabarca.cat

José Javier Romero i Sánchez
José Javier Romero
El Centre

Local: Teatre Núria Espert
Carrer: Plaça Federico Garcia Lorca
Període: Segons dijous de mes
Horari: 11h - 13h / 17h - 19h
Contacte: jjromero@sabarca.cat

Mapa de divisió de barris

A continuació es mostra un mapa amb la divisió dels actuals barris de Sant Andreu de la Barca amb informació de cada barri:

Regidoria de Barri

Espais d’Expressió Ciutadana

Clica aquí per veure el mapa a pantalla completa