TRÀMITS

Baixa voluntària de vehicles

La Policia Local de Sant Andreu de la Barca posa al teu abast un servei que et permet, de forma ràpida i gratuïta, donar de baixa el teu vehicle si es troba fora de servei.

El procediment és ben senzill. La Policia Local s'encarregarà de tot el procés, el donarà de baixa i enviarà el vehicle a un gestor de residus sòlids.


Escrit amb al·legacions a una denúncia de trànsit

Qualsevol conductor o vianant sancionat amb una multa pot presentar al·legacions a la denúncia de trànsit.


Retirada de vehicles de la via pública

Comunicat que es fa a la Policia Local perque retiri de la via pública un vehicle abandonat.

 


Denúncia per excés de soroll

Denúncia per l'excés de soroll en diversos àmbits de la ciutat com locals, bars, habitatges i indústries.


Denúncies per incompliments d'horari de locals nocturns

Denúncies de possibles incompliments d'horari de locals nocturns. 

L'Administració local fixa els horaris dels locals d'oci nocturn, els barems varien segons la tipologia del local (discoteques, bars musicals, sales de ball, sales d'espectacles, etc.).