PLANEJAMENT URBANÍSTIC

Registre de Planejament Urbanístic

La Direcció General d'Urbanisme ha escanejat tots els instruments de planejament vigent disponibles als seus arxius, per tal de facilitar als ciutadans la seva consulta telemàtica, en compliment dels articles 17 i 18, i la disposició addicional primera del Reglament de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol.


Podeu fer clic directament a la següent imatge per tal d'accedir al Registre de Planejament urbanístic de Sant Andreu de la Barca:


Documentació gràfica del Planejament Urbanístic

Consulta la documentació gràfica, en fase de proves, del planejament urbanístic: