TRÀMITS

 Servei d'orientació jurídica a la ciutadania

DESCRIPCIÓ


És un servei d’assessorament i orientació jurídica per als ciutadans. S’atendrà a les persones amb problemàtica econòmica derivades per la treballadora social del servei d’atenció social primària.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar-ho?

Estar empadronat a Sant Andreu de la Barca i ser derivat per la treballadora social de referència.

Com es fa?

Per telèfon

Número: 93 635 64 02
Horari d'atenció telefònica: Dies feiners, de 9:00 a 14:00 hores i dijous feiners (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre), de 16:00 a 19:00 hores.

Presencialment

Ubicació: Plaça de l’Ajuntament, 1, 2a planta
Horari: Dies feiners, de 9:00 a 14:00 hores i dijous feiners (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre), de 16:00 a 19:00 hores.

Correu postal

Tipus de correu: Ordinari
Departament: Serveis Socials

Ajuntament Sant Andreu de la barca
Pça. de l'Ajuntament, 1
08740 Sant Andreu de la Barca


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment.


FORMES DE TRAMITACIÓPresencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Documentació legal aclaridora de la situació a exposar.MÉS INFORMACIÓ


Qui ho resol i quin és el termini de resolució

Immediat


Preu

Gratuït.


NORMATIVA


L’article 6.a de la Llei d’Assistència Jurídica Gratuïta.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Documentació legal aclaridora de la situació a exposar.


DOCUMENTS ADJUNTS


No hi ha documents annexats.