TRÀMITS

 Atenció psicològica per dones

DESCRIPCIÓ


Servei presencial i gratuït d'atenció psicològica per orientar i assessorar les dones que ho necessitin, i, de manera especial, les que passen per situacions de violència.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar-ho?

Estar empadronada a Sant Andreu de la Barca.

Com es fa?

TELÈFON

 

  • Número: 93 635 64 02
  • Horari d'atenció telefònica: Dies feiners, de 9:00 a 14:00 hores i dijous feiners (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre), de 16:00 a 19:00 hores.

 

PRESENCIALMENT

 

  • Ubicació: Plaça de l’Ajuntament, 1, 2a planta
  • Horari:  Dies feiners, de 9:00 a 14:00 hores i dijous feiners (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre), de 16:00 a 19:00 hores.


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment.


FORMES DE TRAMITACIÓPresencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


No és necessària, excepte informes psicològics, si s’escau.MÉS INFORMACIÓ


Qui ho resol i quin és el termini de resolució


Preu

Gratuït.


NORMATIVA


Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


No és necessària, excepte informes psicològics, si s’escau.


DOCUMENTS ADJUNTS


No hi ha documents annexats.