TRÀMITS

Sol·licitud de subvenció destinats a activitats esportives per l'any 2019

La Regidoria d'Esports, entre altres objectius, fomenta l'associacionisme i promociona l'activitat esportiva d'iniciació i promoció, federada i escolar.

Les entitats i associacions de Sant Andreu de la Barca poden optar a les subvencions que  anualment atorga l'Ajuntament mitjançant una convocatòria periòdica.

 

Observacions i Preguntes freqüents

 

A continuació, en recursos associats (columna de la dreta), podeu descarregar els models de sol·licituds i documentació.


Bonificacions per a la utilització de les instal·lacions municipals d'esports per a persones amb discapacitats

Les persones empadronades a Sant Andreu de la Barca que pateixin alguna discapacitat amb un grau reconegut igual o superior al 65% gaudiran d'una bonificació del 50% sobre la primera quota d'abonament individual adult. El mateix descompte s'aplicarà per a aquelles persones empadronades a Sant Andreu de la Barca, que tinguin alguna discapacitat amb un grau reconegut superior al 33% i fins al 64% i que a més tinguin el barem de mobilitat reconegut. Igualment s'aplicarà a la primera quota d'abonament individual adult. Tanmateix, per a les persones empadronades a Sant Andreu de la Barca que pateixin alguna discapacitat amb un grau reconegut superior al 33% i fins al 64%, l'òrgan competent i a proposta del departament de serveis socials podrà aplicar bonificacions que no seran superiors al 30% de la primera quota individual adult, i que estaran vinculades a la renda.


Programa d'oci actiu: Vols jugar amb nosaltres?

Aquest programa, que s'adreça als nens i nenes d'entre 6 i 12 anys, consisteix en sessions d'una hora de jocs tradicionals, totalment gratuïtes, que es realitzaran de dilluns a divendres(de 16:45h a 17:45h) durant el curs escolar. Aquestes sessions estaran dirigides per un monitor de lleure en els espais que s'especifiquen en el document de "Normes de funcionament del programa". 

Per a que qualsevol nen/a de Sant Andreu de la Barca pugui participar en l' activitat caldrà que presenti el primer dia al monitor la fitxa d'inscripció i l'autorització degudament complimentats, i el carnet específic de l'activitat que, una vegada inscrit, el nen/a haurà de portar cada dia . Aquests documents tindran validesa durant els cursos de primària i no caldrà renovar-los cada any.