NOTÍCIES

ABEMCIA denuncia l’Ajuntament per la pròrroga del servei d’aigua aprovada el febrer pel govern anterior

dimarts 28 de novembre del 2023, Sant Andreu de la Barca
ABEMCIA denuncia l’Ajuntament per la pròrroga del servei d’aigua aprovada el febrer pel govern anterior
  • La pròrroga es va aprovar en el ple del mes de febrer amb els vots positius de l’equip de govern anterior i en favor d’FCC Aqualia.
  • L’empresa ja va pagar el cànon de més de 312.000 euros a l’Ajuntament.

 

ABEMCIA (Aigües de Barcelona Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua) ha denunciat l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per la pròrroga de la gestió del servei d’aigua aprovada per l’anterior equip de govern en favor de l’empresa FCC Aqualia per un període de cinc anys un cop la concessió havia finalitzat. L’aprovació de la pròrroga es va aprovar en el Ple de l’Ajuntament del dia 23 de febrer de 2023 amb els vots favorables de l’equip de govern del PSC i CS.

 

El Jutjat va sol·licitar el dia 23 d’octubre l’expedient administratiu de l’acord del Ple a l’Ajuntament i ha donat 20 dies perquè entregui tota la documentació demanada.

 

L’alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, s’ha mostrat “molt preocupat per les conseqüències d’aquest recurs perquè segurament l’Ajuntament haurà de tirar enrere per acord de Ple la pròrroga del contracte, i molt més greu, retornar els 312.526€ que l’Ajuntament ja ha cobrat com a cànon a l’empresa FFC Aqualia SA”.

No es descarta que la quantitat que hagi de retornar l’Ajuntament sigui superior, en el cas que així ho decideixi el Jutjat, si l’empresa ja ha fet inversions o demana una compensació econòmica en sentir-se perjudicada.

El recurs d’Agbar es fonamenta en què la competència de la gestió de l’aigua potable en baixa és exclusiva de l’Àrea Metropolitana de Barcelona des de l’aprovació de la Llei de creació de l’AMB el 2010 i, per tant, en què el Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca no és l’òrgan competent per aprovar la pròrroga del contracte per un període de cinc anys ni tampoc de rebre el cànon de la concessió.

L’Ajuntament està treballant amb els serveis jurídics i tècnics del Cicle de l’Aigua de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per trobar una solució que sigui el menys perjudicial pel servei i per l’economia de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

 

L’acord del Ple ordinari del mes de febrer de 2023

El text que va aprovar l’anterior equip de govern en el ple de febrer és el següent:

PRIMER: Aprovar la pròrroga del contracte de concessió de l’explotació i gestió del servei d’abastament d’aigua potable de Sant Andreu de la Barca, formalitzat amb l’empresa FCC Aqualia, SA per un termini de cinc anys, fins el 18 de març de 2028.

SEGON: Establir un cànon de 312.526€ corresponent a cinc anys de pròrroga.