NOTÍCIES

Ampliat el termini de presentació de sol·licituds per optar als ajuts al pagament del lloguer

Es poden demanar fins l’11 de juny a l’Oficina Municipal d’Habitatge
dimecres 02 de juny del 2021, Sant Andreu de la Barca
Ampliat el termini de presentació de sol·licituds per optar als ajuts al pagament del lloguer

Fins l’11 de juny és poden demanar els ajuts per al pagament del lloguer a l’habitatge que convoca l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

 

El termini finalitzava el pròxim dia 4 però s’ha ampliat una setmana més.

 

Els models dels impresos normalitzats de les sol·licituds es poden obtenir telemàticament i s’hi poden acollir totes les persones titulars d’un contracte d’arrendament i que compleixin els requisits establerts.

 

Aquesta línia d’ajuts en concret està pensada per a les persones que no es troben en situació de vulnerabilitat imminent, però que s’hi podrien veure abocades si no compten amb un suport per a les despeses del lloguer del seu habitatge habitual.

 

Aquests ajuts es concedeixen per un import anual màxim de 2.400 euros, és a dir, de 200 euros mensuals com a màxim, i s’ajusta en funció de l’esforç que suposa per a la unitat de convivència el pagament del lloguer.

 

Així, la subvenció pot ser del 20% de l’import de la renda de lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30% dels ingressos de la unitat de convivència; del 30% de l’import de la renda quan aquest esforç sigui superior al 30% i inferior al 40%, i del 40% si és igual o superior al 40% dels ingressos.

 

Pel que fa als requisits sobre el preu del lloguer, s’han modificat els límits respecte dels anys anteriors per ajustar-los a la realitat actual del mercat de lloguer.

 

Així doncs, el límit mensual per als habitatges de la demarcació de Barcelona és de 800 euros mensuals (abans, 750).

 

Contacteu amb OLH a habitatge@sabarca.cat i us podran informar, gestionar i tramitar els ajuts vigents en cada moment.