NOTÍCIES

Oberta la convocatòria per la constitució d’una borsa de treball de conserges

dilluns 02 de octubre del 2023, Sant Andreu de la Barca
Oberta la convocatòria per la constitució d’una borsa de treball de conserges

L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat la convocatòria del procés selectiu per la creació d’una borsa de treball de conserges per cobrir temporalment vacants o substitucions de personal, això com altres supòsits de contractacions laborals temporals o de nomenaments interins en supòsits de necessitat extraordinària i urgent.

 

 

 

Les funcions bàsiques d’aquest lloc de treball són les següents:

 • Obrir i tancar portes del centre a l’inici i final de la jornada.
 • Manteniment i control d’alarmes
 • Òptim funcionament de bombes de pressió i motors.
 • Manteniment del centre (portes, patis, reixes, etc.).
 • Control d’accés al centre de persones.
 • Tenir cura de la seguretat del centre.
 • Manteniment de l’interior (enllumenat, lavabos, etc.)
 • Custodia de claus.
 • Control de material i equipament.
 • Atendre, informar i dirigir a les famílies.
 • Atendre als mestres en la comanda de fotocòpies.
 • Atendre el telèfon.
 • Neteja clavegueres.
 • Acompanyar als nens i nenes a classe.
 • Controlar la farmaciola.
 • Altres tasques de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Les persones aspirants hauran d’estar en possessió del certificat d’escolaritat o equivalent, no tenir antecedents de delictes de naturalesa sexual i tenir el nivell de català elemental (nivell B1). En cas de no disposar d’algun d’aquests certificats lingüístics, les persones interessades hauran de realitzar l’exercici de coneixements exigits en les bases de la convocatòria.

La sol·licitud de participació i l’aportació de documentació es realitzarà preferiblement de forma telemàtica a través del següent enllaç. També es podrà aportar la documentació de forma presencial a través de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania.

El termini de presentació de sol·licituds acaba el diumenge 8 d’octubre, tal com marcan les bases de tancar període de sol·licitud 10 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de les bases i de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.