NOTÍCIES

Sant Andreu de la Barca dins la zona amb mesures per moderar el preu dels lloguers d'habitatges

L'objectiu d'aquesta declaració és regular el mercat de lloguer d'habitatges per desinflar els preus abusius que han de pagar els inquilins
dimecres 11 de agost del 2021, Sant Andreu de la Barca
Sant Andreu de la Barca dins la zona amb mesures per moderar el preu dels lloguers d'habitatges

Sant Andreu de la Barca és un dels municipis inclòs a la zona amb mesures per moderar el preu dels lloguers d’habitatges de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

 

La declaració com a àrea amb mercat d'habitatge tens permet continuar aplicant mecanismes de moderació del preu dels lloguers.

 

Al maig de 2021, el Ple de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca va instar l'AMB a declarar la ciutat com a àrea amb mercat d'habitatge tens per tal que es poguessin aplicar els mecanismes de contenció i moderació dels lloguers als habitatges que s'arrenden a la ciutat.

Als municipis amb mercat d'habitatge tens, la llei fixa el preu dels nous contractes d'habitatges habituals mitjançant l'aplicació d'un índex de referència.

 

D'aquesta manera, es conté el preu dels lloguers i s'afavoreix l'accés a un habitatge.

 

La declaració d'una àrea d'habitatge tens deriva de la Llei 11/2020 aprovada pel Parlament de Catalunya el 18 de setembre, que estableix una sèrie de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes de lloguer d'habitatge.

 

L'objectiu d'aquesta Llei és regular la contenció i moderació de rendes en aquests contractes de lloguer per evitar l'increment de preu dels pisos i desinflar els preus abusius que han de pagar els llogaters.

 

La llei determina que els propietaris d'habitatges facin pagar com a renda de lloguer el preu determinat per l'índex de referència de preus de lloguer.

 

En cas que el propietari no ho compleixi, el règim sancionador vehiculat a través de la Llei 18/2007 pot arribar a imposar multes de fins a 90.000 euros.

 

Aquesta declaració regula 4 aspectes concrets: àmbit, durada, reducció de l'índex de referència dels preus de lloguer i la possibilitat d'excloure els habitatges de més de 150 m2.

La declaració d'habitatge tens és possible si es compleix una d'aquestes tres condicions: que l'àrea en qüestió experimenti un creixement sostingut superior al de la mitjana de tot Catalunya, que el preu del lloguer superi el 30 % dels ingressos habituals de les llars o de la renda mitjana de les persones menors de 35 anys o que el preu de l'habitatge hagi crescut 3 punts per sobre de l'IPC en els últims 5 anys.