Història, literatura i llegenda

Coneix la cultura de Sant Andreu de la Barca

Constitució del consell de jurats de Sant Andreu de la Barca (1594)

Els llibres dels jurats

D'entre els trèsors de l'Arxiu Històric Municipal de Sant Andreu de la Barca  hi ha una joia molt preuada, els llibres dels jurats, cinc volums del segles XVI, un dels quals conté la Constitució jurada de Sant Andreu de la Barca de l'any 1594.

Entre els documents que hi ha a l'arxiu municipal cal destacar cartes reials, diversos pergamins i el cadastre de 1763, però sense cap dubte la major joia eren els cins exemplars del llibres dels jurats, tots del segle XVI, on a més de la Constitució  jurada de 1594 hi havia constància dels actes del  jurats i de les seves reunions, sempre dins del poder senyorial dels senyors de la baornia de Castellvi de Rosanes.

Aquests cinc volums, que eren en un pèssim estat, varen ser restaurats el 1997 i que el 2006 forten objecte d'una publicació Constitució del Consell de Jurats de Sant Andreu de la Barca (1594).

Aquest document, que té un alt valor simbòlic ja que és com la primera constitució municipal del municipi es emprat ceremonialment durant la jurament de l'alcalde i nous regidors cada quatre anys.

Quan el 1995 Xose Lois Garcia va fer-se càrrec de l'Arxiu Històric municipal de Sant Andreu de la Barca va trobar-se una situació molt llastimosa.

La major part de la documentació municipal era magatzemada en una habitació petita, coneguda de manera afectuosa, tot i que és una denominació que explicita l'estat en què es trobava prèviament a l'arribada del nou arxiver, com el cuarto de los papeles.

I entre els documents importants i interessants que hi havia mal guardats en aquell espai, uns sobresortien sobre tots: cinc llibres del segle XVI, els llibres dels jurats.